Abrahams børn


Dansk

English

Deutsch

Français

Polski

Italiano

Nederlands

Arabic

Español

  For svært? prøv en nemmere version 

Hvor stammer citatet fra?

Svar alle rigtige, eller saml points og kom på scorelisten.

Du præsenteres for citater fra Islam (Koranen), Jødedommen (Toraen) og Kristendommen (Det nye Testamente).
Quizzen er en del af kunstprojektet 'Abrahams Børn' af kunstneren Jens Galschiøt. Projektet skal etablere en konstruktiv dialog og bygge bro mellem Jøder, Muslimer og Kristne. Dialogen iscenesættes med kunstinstallationen Fundamentalism og 600 ’lyse’ og ’mørke’ citater fra Toraen, Biblen og Koranen.Citat 1:
Jeg [Lot] har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til

Citat 2:
[Din landsmand] Du må ikke låne ham penge mod rente og ikke yde ham føde mod åger

Citat 3:
[Moseloven] du skal elske din næste som dig selv

Citat 4:
Du må ikke unddrage den trængende og fattige daglejer hans løn

Citat 5:
I må ikke udgyde hinandens blod

Citat 6:
[Sabbatten] Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk

Citat 7:
De af jer, der tror og giver bort, har en stor løn i vente

Citat 8:
[Vantro] Evigt skal de forblive under den [forbandelse], uden at deres straf bliver lempet, og de vil ikke få henstand

Citat 9:
[Jesus] Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer

Citat 10:
[Vantro] Disse mennesker, der spotter, hvad de ikke begriber, er som umælende dyr
Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense C / tlf: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dksofusmarkus.dk