Abrahams børn


Dansk

English

Deutsch

Français

Polski

Italiano

Nederlands

Arabic

Español

  For svært? prøv en nemmere version 

Hvor stammer citatet fra?

Svar alle rigtige, eller saml points og kom på scorelisten.

Du præsenteres for citater fra Islam (Koranen), Jødedommen (Toraen) og Kristendommen (Det nye Testamente).
Quizzen er en del af kunstprojektet 'Abrahams Børn' af kunstneren Jens Galschiøt. Projektet skal etablere en konstruktiv dialog og bygge bro mellem Jøder, Muslimer og Kristne. Dialogen iscenesættes med kunstinstallationen Fundamentalism og 600 ’lyse’ og ’mørke’ citater fra Toraen, Biblen og Koranen.Citat 1:
den, der gør nogle gode gerninger og er troende, skal hverken frygte uret eller overgreb

Citat 2:
[Jesus] Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden

Citat 3:
[Mand, der samlede brænde på sabbatsdagen] Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet

Citat 4:
[Sabbatten] Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk

Citat 5:
I må ikke nærme jer utugt! Det er en skamløs handling og en ond vej

Citat 6:
Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje

Citat 7:
Sig til dem, der er vantro: I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok! Hvilket ulykkeligt hvilested!

Citat 8:
[Vantro] over dem vil Vi lægge straf på straf, fordi de skabte fordærv

Citat 9:
I må ikke snage, og I må ikke bagtale hinanden

Citat 10:
de, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid
Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense C / tlf: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dksofusmarkus.dk