The Children of Abraham


Dansk

English

Deutsch

Français

Polski

Italiano

Nederlands

Arabic

Español

Quizz dotyczący cytatów
  Up for a challange? try the expert version 

Where is the quote from?

Collect points or answer all correct and get your name on the score list

You are presented with quotes from Islam (Quran), Judaism (Torah) and Christianity (The New Testament).
The quiz is a part of the art project 'The Children of Abraham' by the artist Jens Galschiøt. The project is to establish a constructive dialog and bridge the gap between Jews, Christians and Muslims. The dialog is staged through the art installation ‘Fundamentalism’ and 600 ‘light’ and ‘dark’ quotes from the Torah, Bible and Quran.Cytat 1:
A dla tych, którzy nie uwierzyli, będzie napój wrzący i kara bolesna za to, iż byli niewiernymi.

Cytat 2:
Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła, i którzy są pokorni przed swoim Panem - będą mieszkańcami Ogrodu

Cytat 3:
Jeśli kobieta obawia się złego traktowania […] ze strony swojego męża, to nie będą mieli grzechu, jeśli dojdą między sobą do zgody, bo zgoda jest lepsza

Cytat 4:
Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża [jeśli słuchać będziesz Pana Boga swego]

Cytat 5:
Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense N / Denmark / phone: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dksofusmarkus.dk