The Children of Abraham


Dansk

English

Deutsch

Français

Polski

Italiano

Nederlands

Arabic

Español

Quizz dotyczący cytatów
  Up for a challange? try the expert version 

Where is the quote from?

Collect points or answer all correct and get your name on the score list

You are presented with quotes from Islam (Quran), Judaism (Torah) and Christianity (The New Testament).
The quiz is a part of the art project 'The Children of Abraham' by the artist Jens Galschiøt. The project is to establish a constructive dialog and bridge the gap between Jews, Christians and Muslims. The dialog is staged through the art installation ‘Fundamentalism’ and 600 ‘light’ and ‘dark’ quotes from the Torah, Bible and Quran.Cytat 1:
Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się.

Cytat 2:
Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi […] Przebaczcie i odwróćcie się

Cytat 3:
Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym.

Cytat 4:
Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci.

Cytat 5:
[do Żydów i chrześcijan] Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.
Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense N / Denmark / phone: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dksofusmarkus.dk