The Children of Abraham


Dansk

English

Deutsch

Français

Polski

Italiano

Nederlands

Arabic

Español

Quizz dotyczący cytatów
  Up for a challange? try the expert version 

Where is the quote from?

Collect points or answer all correct and get your name on the score list

You are presented with quotes from Islam (Quran), Judaism (Torah) and Christianity (The New Testament).
The quiz is a part of the art project 'The Children of Abraham' by the artist Jens Galschiøt. The project is to establish a constructive dialog and bridge the gap between Jews, Christians and Muslims. The dialog is staged through the art installation ‘Fundamentalism’ and 600 ‘light’ and ‘dark’ quotes from the Torah, Bible and Quran.Cytat 1:
A jeśli oni odejdą, nie prowadząc z wami walki, i zaofiarują wam pokój, to wówczas nie wskaże wam Bóg przeciwko nim żadnej drogi.

Cytat 2:
A ci, którzy nie uwierzyli - to biada im! Bóg udaremni ich uczynki.

Cytat 3:
byście nie przestawali z takim, który […] w rzeczywistości jest […], chciwcem, [...] pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.

Cytat 4:
Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego.

Cytat 5:
Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi
Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense N / Denmark / phone: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dksofusmarkus.dk