Quote search

DK
Dansk
GB
English
DE
Deutsch
FR
Français
PL
Polski
IT
Italiano
NL
Nederlands
AR
Arabic
ES
Español
    
Quizz dotyczącycytatów
  Jasne/Ciemne cytaty:
Wybierz cytaty:   
  Wybór wg:

Islam Islam Islam

Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili.

Koran, 5:38Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga.

Koran, 4:89Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi

Koran, 4:34A tych dwoje spośród was,którzy dopuszczą się tego czynu [cudzołóstwo], ukarzcie surowo;ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią,to odstąpcie od nich

Koran, 4:16synowi przypada udział podobny do udziału dwóch córek.

Koran, 4:11One mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem. Mężczyźni mają nad nimi wyższość. Bóg jest potężny, mądry!

Koran, 2:228Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie

Koran, 2:223I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili.

Koran, 2: 191Człowiek wolny za człowieka wolnego, niewolnik za niewolnika

Koran, 2:178Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg.

Koran, 4:34I napominajcie te [kobiety], których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je!

Koran, 4:34A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie!

Koran, 4:89I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!

Koran, 4:89Prześladowanie jest gorsze niż zabicie.

Koran, 2:191będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe

Koran, 5:33Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!

Koran, 8:12Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga!

Koran, 24:2Obwieść karę bolesną tym, którzy nie wierzą!

Koran, 9:3A tych, którzy obrażają Posłańca Boga, czeka kara bolesna!

Koran, 9:61dla tego, kto się sprzeciwia Bogu i Jego Posłańcowi - będzie przygotowany ogień Gehenny, w którym on będzie przebywał na wieki

Koran, 9:63Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy!

Koran, 9:73I obiecał Bóg obłudnym, mężczyznom i kobietom, jak i niewiernym, ogień Gehenny

Koran, 9:68Gehenna obejmie niewiernych!

Koran, 9:49Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni

Koran, 9:29Wytraciliśmy już przed wami pokolenia, kiedy popełniały niesprawiedliwość.

Koran, 10:13Powiedz: Zaprawdę, ci, którzy wymyślają kłamstwo przeciwko Bogu, nie będą szczęśliwi!

Koran, 10:69Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.

Koran, 9:123Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie.

Koran 9:111A dla tych, którzy nie uwierzyli, będzie napój wrzący i kara bolesna za to, iż byli niewiernymi.

Koran, 10:4zwalczajcie bałwochwalców w całości, tak jak oni was zwalczają w całości.

Koran, 9:36a jeśli się odwrócą, to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie

Koran, 9:74Dosięgnie tych, którzy nie uwierzyli, kara bolesna!

Koran, 9:90I daremne będzie to, czego na nim dokonali, i bezużyteczne, co uczynili.

Koran, 11:16My z pewnością wytracimy niesprawiedliwych

Koran, 14:13To ich zapłata - Gehenna, za to, iż nie wierzyli

Koran, 18:106My będziemy zwiększać karę za karą za to, że szerzyli zgorszenie.

Koran, 16:88I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!

Koran, 17:32I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym, chyba że zgodnie z prawem!

Koran, 17:33Cudzołożnik pojmie za żonę tylko cudzołożnicę

Koran, 24:3A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów

Koran, 24:4zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie

Koran, 9:5Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości

Koran, 24:30-31Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa!

Koran, 33:33chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!

Koran, 9:5Przeklął ich Bóg i kara ich będzie nieustanna!

Koran, 9:68Zwalczajcie tych, którzy […] nie poddają się religii prawdy […] dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

Koran, 9:29Jeśli będą wzywać pomocy, to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu, który pali twarze.

Koran, 18:29Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy.

Koran, 25:52Powiedz […] kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane

Koran, 33:59Zaprawdę, tych, którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to, iż zapomnieli o Dniu rozrachunku!

Koran, 38:26A ci, którzy nie uwierzyli - to biada im! Bóg udaremni ich uczynki.

Koran, 47:8Powiedz wierzącym kobietom […] żeby narzucały zasłony na piersi

Koran, 24:31Powiedz wierzącym kobietom żeby […] pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom

Koran, 24:31Powiedz wierzącym kobietom […] niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby.

Koran, 24:31Zaprawdę, to jest Koran szlachetny! […] Dotykają go tylko oczyszczeni.

Koran, 56:77-79Zaprawdę, to jest prawda całkowitej pewności!

Koran 56:95On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie.

Koran 57:4Wiedzcie, że życie tego świata jest tylko grą, rozrywką i próżną ozdobą

Koran, 57:20A kto sprzeciwia się Bogu... to, zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu!

Koran, 59:4Wyrzekamy się was! Pojawiła się między nami i wami wrogość i zawiść na zawsze, chyba że uwierzycie w Boga Jedynego!

Koran, 60:4On jest Tym, który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby uczynić ją widoczną ponad wszelką religię

Koran, 9:33tymczasem życie tego świata jest tylko złudnym używaniem.

Koran, 57:20A wszyscy, którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi, to, zaprawdę, dla nich będzie ogień Gehenny

Koran, 72:23Zaprawdę, My zesłaliśmy tobie Koran zesłaniem rzeczywistym! Bądź więc cierpliwy do rozstrzygnięcia twego Pana!

Koran, 76:23-24Tylko tego, kto się odwróci i pozostaje niewiernym, ukarze Bóg karą największą!

Koran, 88:23-24A wobec tych […] kobiet, które popełnią […], zażądajcie świadectwa czterech spośród was. I jeśli oni poświadczą, to trzymajcie je w domach [aż do śmierci]

Koran, 4:15Cudzołożnik pojmie za żonę tylko cudzołożnicę lub bałwochwalczynię; a cudzołożnicę może pojąć za żonę tylko cudzołożnik lub bałwochwalca.

Koran, 24:3W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią.

Koran, 2:10Głusi, niemi i ślepi - oni nie zawrócą.

Koran, 2:18A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki.

Koran, 2:39Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki.

Koran, 2:81Czyż możecie wierzyć tylko w jedną część Księgi […]? A zapłatą dla tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w życiu tego świata.

Koran 2:85Przekleństwo Boga nad niewierzącymi!

Koran, 2:89A niewiernych spotka kara poniżająca!

Koran, 2:90A ci, którzy w nią nie wierzą [w Koran], poniosą stratę.

Koran, 2:121Moje przymierze nie obejmuje niesprawiedliwych?

Koran, 2:124A tym, którzy nie uwierzyli, Ja pozwolę używać nieco życia, potem siłą sprowadzę ich do kary ognia.

Koran, 2:126I nie mówcie na tych, którzy zostali zabici na drodze Boga: Umarli! Przeciwnie, oni są żyjący!

Koran 2:154Zaprawdę, tych, którzy ukrywają to,co zesłaliśmy z dowodów jasnych i drogi prostej,kiedy już wyjaśniliśmy to ludziom w Księdze-tych przeklnie Bóg.

Koran, 2:159Zaprawdę, nad tymi, którzy nie uwierzyli i umarli, będąc niewiernymi - nad nimi przekleństwo Boga, aniołów i ludzi, wszystkich razem!

Koran, 2:161Będzie im ono [przekleństwo] towarzyszyć na wieki. I kara ich nie będzie zmniejszona, i nie uzyskają żadnej zwłoki.

Koran, 2:162Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga - czeka kara straszna!

Koran, 3:4Ci, którzy nie wierzą, […] głusi, niemi, ślepi, oni nie rozumieją!

Koran, 2:171Powiedz tym, którzy nie uwierzyli: Wy niebawem będziecie zwyciężeni i zostaniecie zebrani ku Gehennie. A jakże to złe miejsce odpoczynku!

Koran, 3:12bójcie się ognia, a paliwem jego będą ludzie i kamienie, który został przygotowany dla niewiernych.

Koran, 2:24O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciół spoza waszego grona

Koran 3:118Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień.

Koran 4:95I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Boga, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie

Koran 3:169wprowadzimy ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!

Koran 3:195tych, którzy nie uwierzyli […], będziemy palić w ogniu. I za każdym razem,kiedy się ich skóra spali, zamienimy im skóry na inne,aby zakosztowali kary.

Koran 4:56A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.

Koran 4:74Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!

Koran 4:101Jeśli mężczyzna zginie nie mając dziecka,a ma on siostrę,to jej przypada połowa z tego,co on pozostawił.

Koran 4:176Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

Koran 5:3Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!

Koran 5:17Przepisaliśmy im w niej: Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb

Koran 5:45Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie

Koran 5:64Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie - to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana.

Koran 5:90Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga!

Koran 6:121Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą.

Koran, 2:222Zaprawdę, […] ci którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku

Koran, 2:62To, co wy rozdajecie z dóbr, powinno być dla rodziców i bliskich krewnych, dla sierot, biednych i podróżnego.

Koran, 2:215Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, […] otrzymają nagrodę u swego Pana

Koran, 2:262Jeśli kobieta obawia się złego traktowania […] ze strony swojego męża, to nie będą mieli grzechu, jeśli dojdą między sobą do zgody, bo zgoda jest lepsza

Koran, 4:128Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza.

Koran, 2:263Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym

Koran, 4:36A tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła - My wprowadzimy do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki

Koran, 4:122Kiedy kierują do was pozdrowienie, to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. Zaprawdę, Bóg podlicza każdą rzecz!

Koran, 4:86Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy!

Koran, 4:36Okazujcie dobroć […] i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu

Koran, 4:36A tym, którzy zbierają złoto i srebro, a nie rozdają ich na drodze Boga - obwieść karę bolesną!

Koran, 9:34Tych, którzy czynili dobro, czeka piękna nagroda i jeszcze coś więcej.

Koran, 10:26Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła, i którzy są pokorni przed swoim Panem - będą mieszkańcami Ogrodu

Koran, 11:23I dawaj krewnemu, co mu się należy, i biednemu, i podróżnemu

Koran, 17:26Zaprawdę, ci, którzy uwierzą i którzy będą czynić dobre dzieła... - My na pewno nie pozwolimy, by przepadła nagroda temu, kto czynił dobro!

Koran, 18:30i dla rodziców - dobroć! […] i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!

Koran, 17:23Dawajcie pełną miarę, kiedy mierzycie, i ważcie wagą sprawiedliwą! To jest lepsze i piękniejsze w swoim rezultacie.

Koran, 17:35Tego, kto spełni dobre dzieło - czy to mężczyzna, czy kobieta - i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym

Koran, 16:97A kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym, ten nie boi się niesprawiedliwości ani ucisku.

Koran, 20:112Bądź cierpliwy! bo, zaprawdę, Bóg nie gubi nagrody tych, którzy czynią dobro!

Koran, 11:115A jeśli kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym, jego gorliwość nie będzie odrzucona

Koran, 21:94I ci, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła - tych wszystkich czeka szczęśliwość i piękne miejsce powrotu!

Koran, 13:29I objawiliśmy im sposób czynienia dobrych dzieł i odprawiania modlitwy, i dawania jałmużny

Koran, 21:73Nie wchodźcie do domów, które nie są waszymi domami, zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie pozdrowicie ich mieszkańców

Koran, 24:27Słudzy Miłosiernego: ci, którzy chodzą po ziemi skromnie i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich, to mówią: Pokój!

Koran 25:63czyń dobrze, tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi!

Koran, 28:77Kto przynosi dobry czyn, będzie miał coś lepszego od niego.

Koran, 28:84Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców.

Koran, 29:8I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy - z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi

Koran, 29:46A to, co dajecie na lichwę, by powiększyło się kosztem majątku innych ludzi, nie powiększy się u Boga.

Koran, 30:39I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców

Koran, 31:14Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków!

Koran, 31:18Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.

Koran, 41:34Wierzę w to, co zesłał Bóg z Księgi. Rozkazano mi, abym był sprawiedliwy między wami.

Koran, 42:15A ktokolwiek spełni dobry czyn, to My jemu damy jeszcze większe dobro.

Koran, 42:23Jeszcze dawniej została zesłana Księga Mojżesza, jako przewodnik i jako miłosierdzie. A to jest Księga potwierdzająca prawdę - w języku arabskim

Koran 46:12Nie ma jednak żadnej nagany dla ślepego, nie ma też żadnej nagany dla kulawego ani też nie ma żadnej nagany dla chorego.

Koran, 48:17Jeśli dwie partie spośród wiernych zwalczają się, to ustanówcie między nimi pokój.

Koran, 49:9I nie zniesławiajcie siebie samych; i nie obrzucajcie się wyzwiskami.

Koran, 49:11Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich

Koran, 49;12I nie zniesławiajcie siebie samych; i nie obrzucajcie się wyzwiskami.

Koran, 49:11Nie ma żadnego dowodu między nami a wami. Bóg zbierze nas razem i do Niego zmierza wędrowanie.

Koran, 42:15I niech starają się żyć we wstrzemięźliwości ci, którzy nie mają możliwości małżeństwa, aż wzbogaci ich Bóg Swoją łaską.

Koran, 24:33Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy, nie idź za namiętnością

Koran, 38:26[w stosunku do rodziców] zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny.

Koran, 31:15Lecz to, co dajecie jako jałmużnę, poszukując oblicza Boga - oni otrzymają to w dwójnasób.

Koran, 30:39Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane.

Koran, 29:46[do Żydów i chrześcijan] Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.

Koran, 29:46Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyńcie zła na ziemi, szerząc zgorszenie!

Koran, 26:183I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji

Koran, 24:33I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji […]. A jeśli kto je zmusi… - to przecież Bóg, ze względu na ich zmuszenie, będzie Przebaczający

Koran, 24:33Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze!

Koran, 55:8-9Wierzcie w Boga […]! Rozdawajcie z tego, czego On was uczynił dziedzicami! Ci spośród was, którzy wierzą i którzy rozdają - otrzymają nagrodę wielką.

Koran, 57:7Zaprawdę; dającym jałmużnę - mężczyznom i kobietom - i tym, którzy dali piękną pożyczkę Bogu, będzie oddane w dwójnasób

Koran, 57:18Bóg nie miłuje dumnego pyszałka ani tych, którzy są skąpi

Koran, 57:23-24posłaliśmy w ślad za nimi Jezusa, syna Marii, i daliśmy Mu Ewangelię

Koran, 57:27Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii

Koran, 60:8Niech wasze majątki i wasze dzieci nie odrywają was od wspomnienia Boga!

Koran, 63:9Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! A ci, którzy się ustrzegą skąpstwa swojej duszy - będą szczęśliwi.

Koran, 64:16Niech ten, który żyje w dostatku, wydaje według swojego dostatku!

Koran, 65:7A ten, kto się uchroni przed skąpstwem własnej duszy, będzie szczęśliwy.

Koran, 59:9Rozdawajcie z tego, w co was zaopatrzyliśmy, zanim przyjdzie śmierć do któregoś z was.

Koran, 63:10Nie obdarzaj, by otrzymać więcej!

Koran, 74:6Biada oszustom! Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miarya kiedy mierzą lub ważą dla nich, to przyczyniają się do ich straty.

Koran, 83:1-3To uwolnienie niewolnika albo nakarmienie w dniu głodu sieroty spośród krewnych albo biedaka znajdującego się w nędzy.

Koran, 90:13-16Ale ten, kto daje i jest bogobojny, I uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.

Koran, 92:5-7A ten, kto skąpi i szuka bogactwa, I za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą - na tego My sprowadzimy nieszczęście.

Koran, 92:8-10Przeto sieroty - nie ucisaj!

Koran, 93:9Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze. Wtedy ten,który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel

Koran, 41:34Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z Wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła

Koran, 103:2-3Biada każdemu oszczercy zniesławiającemu! kKtóry gromadzi bogactwo i przygotowuje je!

Koran, 104:1-2A ten, kto skąpi i szuka bogactwa […] Na nic mu się zda jego majątek, kiedy się sam zaprzepaści.

Koran, 92:8-11Bóg jest naszym Panem i waszym Panem. Do nas należą nasze działania, do was należą wasze działania.

Koran, 42:15złożyliśmy w serca tych, którzy poszli za Nim, łagodność i miłosierdzie

Koran 57:27kobiety starsz […] nie będą miały grzechu, jeśli zdejmą swoje szaty […] Lecz lepiej dla nich, żeby się od tego powściągały.

Koran, 24:60Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!

Koran, 2:83Nie będziecie przelewać krwi!

Koran, 2:84Nie będziecie się wzajemnie wypędzać z waszych domostw!

Koran, 2:84Daliśmy już Mojżeszowi Księgę […] I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym.

Koran 2:87Bóg obdarowuje szczególnie Swoim miłosierdziem.

Koran, 2:105Starajcie się więc wyprzedzać w dobrych dziełach!

Koran, 2:148A ten, kto dobrowolnie czyni dobro... - zaprawdę, Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący!

Koran, 2:158Bóg miłuje ludzi, którzy postępują według słuszności.

Koran, 49:9Bóg nie miłuje dumnego pyszałka ani tych, którzy są skąpi i nakazują ludziom skąpstwo.

Koran, 57:23-24Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi […] Przebaczcie i odwróćcie się

Koran, 2:109[kobiety] One mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem.

Koran, 2:228A także - być spośród tych, którzy wierzą, zachęcają się wzajemnie do cierpliwości, zachęcają się wzajemnie do miłosierdzia.

Koran, 90:17rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym.

Koran, 2:83A jeśli małżonkowie się rozłączą, to Bóg wzbogaci każde Swoją obfitością. Bóg jest wszechobejmujący, mądry!

Koran, 4:130O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga

Koran 3:64I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne.

Koran 3:104Bóg kocha ludzi czyniących dobro!

Koran 3:148Mężczyznom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni; i kobietom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni.

Koran 4:7O wy, którzy wierzycie! […] Nie zabijajcie się!

Koran 4:29A jeśli oni odejdą, nie prowadząc z wami walki, i zaofiarują wam pokój, to wówczas nie wskaże wam Bóg przeciwko nim żadnej drogi.

Koran 4:90A kto zabije wierzącego naumyślnie, to zapłatą dla niego będzie Gehenna, gdzie będzie przebywał wiecznie.

Koran 4:93Lecz oni sprowadzają z drogi tylko samych siebie,, a tobie w niczym nie przynoszą szkody.

Koran 4:113My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze

Koran 5:46Bóg […] będzie was karał za przysięgi złożone rozważnie. Możecie się za to okupić żywieniem dziesięciu biedaków […lub] ubieraniem ich, […lub] też wyzwoleniem niewolnika.

Koran 5:89którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym

Koran 3:45Judaizm Judaizm Judaizm

Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

Kpł 18,22Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci

Rdz 3,16Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią

Kpł 20,13Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu.

Kpł 21,9ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia

Rdz 3,16Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza obóz i ukamienować.

Kpł 24,23Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi.

Lb 15,36Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Wj 20,3[Ja Bóg] który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Wj 20,5Nie będziesz cudzołożył.

Wj 20,14wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze

Pwt 22,21Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość […], to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu.

Kpł 20,18Jeżeli kobieta ma […] krwawienie miesięczne [...], to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora.

Kpł 15,19Jeśli się bić będą mężczyźni [...] i zbliży się żona jednego z nich [...] chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości.

Pwt 25,11-12Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej

Rdz 17,14[Lot] Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba

Rdz 19,8zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła.

Wj 12,12Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu […] nie było domu, w którym nie byłoby umarłego.

Wj 12, 29-30Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany.

Wj 21,12Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią.

Wj 21,14Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.

Wj 21,15Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią.

Wj 21,17Nie pozwolisz żyć czarownicy.

Wj 22,17Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.

Wj 22,18Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami. Nie mogą mieszkać w twoim kraju.

Wj 23, 32-33Przeto zachowujcie szabat [...kto] by go znieważył,będzie ukarany śmiercią,i każdy,kto by wykonywał pracę w tym dniu,będzie wykluczony ze swojego ludu

Wj 31,14ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią.

Wj 31,15Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem [...] w obozie [...] i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego

Wj 32,27Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz

Wj 34,12Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą [...] składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary.

Wj 34,15nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi

Wj 34,16Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele.

Wj 34,13Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta

Kpł 12,2Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego [...] unikał zapłodnienia […] Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć

Rdz 38, 9-10Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste.

Kpł 15,20Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.

Kpł 19,26Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.

Kpł 19,27Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować.

Kpł 19,28Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo […] spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu.

Kpł 7,21Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę spalaną dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu.

Kpł 7,25Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu.

Kpł 7,27Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią

Kpł 20,9Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.

Kpł 20,10Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje.

Kpł 20,11Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Kpł 20,12Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie.

Kpł 20,15Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, […] jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu.

Kpł 20,17Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich.

Kpł 20,27Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu.

Kpł 23,30Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. […] Cała społeczność ukamienuje go.

Kpł 24,14Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią

Kpł 24,16Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.

Kpł 24,16Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił.

Kpł 24,19Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.

Kpł 24,21Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami.

Kpł 26,7tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych - dziesięć tysięcy [nieprzyjaciół]. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami.

Kpł 26,8Zwrócę oblicze przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół.

Kpł 26,17ześlę na was dzikie zwierzęta, które pożrą wasze dzieci, zniszczą bydło

Kpł 26,22Ześlę na was miecz […] Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was

Kpł 26,25Będziecie jedli ciało synów i córek waszych [Jako karę za złamanie prawa Mojżesza]

Kpł 26,29Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte [Jako karę za złamanie prawa Mojżesza]

Kpł 26,31dobędę za wami miecza [Jako karę za złamanie prawa Mojżesza]

Kpł 26,33Gdyby ktoś uczynił to świadomie […] obraża Pana i ma być wyłączony spośród ludu.

Lb 15,30synowie wasi będą się błąkali na pustyni przez czterdzieści lat, dźwigając ciężar waszej niewierności, póki trupy wasze nie zniszczeją na pustyni

Lb 14,33I rzekł Pan do Mojżesza: «Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich

Lb 25,04Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn.

Lb 31,7Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? […] Zabijecie […] wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną

Lb 31, 14-15,17klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego.

Pwt 2,34Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą

Pwt 5,9nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.

Pwt 7,2Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna.

Pwt 7,3gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył.

Pwt 7,4Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze.

Kpl 25,44-46Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom

Pwt 12,2Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele

Pwt 12,3nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić

Pwt 13, 9-10Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego.

Pwt 13, 11Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza

Pwt 13, 15-16Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka.

Pwt 15,3Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.

Pwt 19, 21Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów

Pwt 20,14Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.

Pwt 20,16Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.

Pwt 22,5Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta.

Pwt 22,22Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał.

Pwt 22,25-26zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.

Pwt 22,29Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.

Pwt 23,3Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana.

Pwt 23,2Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu.

Pwt 27,15prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan.

Pwt 11,17Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.

Pwt 20,13oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście

Pwt 22,24Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi.

Pwt 7,16Każdy, kto dotknie [...] przedmiotu, na którym ona [kobieta z miesiączką], siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

Kpł 15,22Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony.

Kpł 24,20rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, będę się brzydzić wami.

Kpł 26,30Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.

Pwt 13,10Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga

Kpł 21,17Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, […] ani kaleka.

Kpł 21,18będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną.

Rdz 17,11[Prawo Mojżeszowe] Nie będziesz zabijał.

Wj, 20,13[Prawo Mojżeszowe] Nie będziesz kradł.

Wj, 20,15Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu.

Kpł 19,18[Prawo Mojżeszowe] będziesz miłował bliźniego jak siebie samego

Kpł 19,18Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać.

Kpł 19,33Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego

Kpł 19,34Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego

Wj 23,6Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego […] ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego

Pwt 5,21Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Wj 22,20Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa

Wj 20,16Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty.

Wj 22,21Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca.

Wj 22,25Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia.

Wj 23,1Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło.

Wj 23,2Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego.

Wj 23,4Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.

Wj 23,5Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego

Wj 23,7Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, […] to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Wj 22,24I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.

Wj 22,26nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza.

Kpł 19,9-10Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza.

Kpł 19, 10Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego.

Kpł 19,11Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał.

Kpł 19,13Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym.

Kpł 19,14Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego.

Kpł 19,15Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego.

Kpł 19,16Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.

Kpł 19,17Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca

Kpł 19,32Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola [...]. Zostawicie je dla ubogiego i dla przybysza.

Kpł 23,22Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go

Kpł 25,35Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.

Kpł 25,37Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.

Kpł 25,46Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech.

Lb 14,18Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi.

Lb 35,25Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci.

Lb 35,30okazuję łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Pwt 5,10Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego.

Pwt 5,21Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.

Lb 6,24-26Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność

Wj 34,6[Bóg] Będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi owoc twojego łona

Pwt 7,13Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej.

Pwt 7,14On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia.

Pwt 10,18Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Pwt 10,19Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku […] sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się

Pwt 14,28-29Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów.

Pwt 15,1Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie.

Pwt 15,4nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem.

Pwt 15,7[Twój biedny brat] Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz.

Pwt 15,10Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu.

Pwt 15,11Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami.

Pwt 15,13-14Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy

Pwt 16,19Dąż wyłącznie do sprawiedliwości

Pwt 16,20Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu.Lecz każda popełniona zbrodnia musi być potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków.

Pwt 19,15Kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci, jak jego.

Pwt 20,5-8Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata

Pwt 22,1Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze - nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz.

Pwt 22,4Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem.

Pwt 23,8Nie wydasz panu niewolnika, który się schroni u ciebie przed swoim właścicielem.

Pwt 23, 16-17Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie.

Pwt 24,5lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie

Pwt 24,13Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach

Pwt 24,14Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie

Pwt 24, 15Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy.

Pwt 24, 17Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy.

Pwt 24, 20Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy.

Pwt 24, 21Wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie.

Pwt 26,13Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką

Pwt 27,16Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego.

Pwt 27,17Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze.

Pwt 27,18Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy.

Pwt 27,19Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios [śmiertelny] bliźniemu.

Pwt 27,24Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego.

Pwt 27,25Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu [jeśli słuchać będziesz Pana Boga swego]

Pwt 28,3Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt [jeśli słuchać będziesz Pana Boga swego]

Pwt 28,4Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża [jeśli słuchać będziesz Pana Boga swego]

Pwt 28,5Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście [jeśli słuchać będziesz Pana Boga swego]

Pwt 28,6Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz

Pwt 28, 8Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola

Pwt 28, 11Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk.

Pwt 28, 12Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu […] bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego.

Pwt 28, 13Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta.

Pwt 11,15Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata […] nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata.

Pwt 22,1,3Pan oddali od ciebie wszelką chorobę

Pwt 7,15Podarujesz mu cośkolwiek z twego drobnego bydła, klepiska i tłoczni.

Pwt 15,14Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym go wypuścisz od siebie.

Pwt 15,12Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola […] Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza.

Kpł 19, 9-10[Pan pobłogosławi] każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki.

Pwt 28,12Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie.

Pwt 28,7Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci.

Pwt 22,26nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych.

Pwt 16,19Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.

Pwt 15,11nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki

Pwt 15,7-8nie będziesz postępował wobec niego [ubogiego z mojego ludu] jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Wj 22,24A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok.

Wj 23,2Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.

Kpl 19,13[Bóg po potopie] Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem.

Rdz 8, 21imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów […] abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.

Rdz 17,5-7Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi

Wj 20,12Jeśli ktoś uwiódł dziewicę jeszcze nie zaręczoną i obcował z nią, uiści [rodzinie] opłatę [składaną przy zaślubinach] i weźmie ją za żonę.

Wj 22,15Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.

Wj 23,8Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Mt 12,30Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się.

1 Tm 2,11Jako karę poniosą oni wieczną zagładę

2 Tes 1,9Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam

1 Tm 2,12[nie pozwalam kobiecie] ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości.

1 Tm 2,12Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy […] nie odziedziczą królestwa Bożego.

1 Kor 6,9-10ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje,ani chciwi […] nie odziedziczą królestwa Bożego.

1 Kor 6,9-10Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

J 14,6Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.

1 Tes 2,14-15Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

J 15,6[Bóg]Do Mnie należy pomsta. [...] Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. [...] Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.

Rz 12, 19-20A jeśli [kobiety] pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów!

1 Kor 14,35Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.

1 Kor 11,5I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.

1 Tm 2,14Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Mt 5,28a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Mt 5,32Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

Mt 7,19Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

Mt 10,34Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie [Jezusa], nie jest Mnie godzien.

Mt 10,37Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

Mt 10,38On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana»

Mt 15,13I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie [Jezusa], nie jest Mnie godzien.

Mt 10,37Bo przyszedłem [Jezus] poróżnić syna z jego ojcem

Mt 10,35Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu.

1 Kor 14,35dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem

Mk 10,7-9Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej.

Mk 10,11Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

Lk 3,9[Jezus] Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach

Lk 10,19Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Lk 11,23Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.

Lk 12,51Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści […] siebie samego, nie może być moim uczniem.

Lk 14,26I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie

Mt 18,9Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Mk 16,16A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.

Mt 19,6Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci,[…] nie może być moim uczniem.

Lk 14,26Oto dałem wam władzę […] i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.

Lk 10,19Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

Lk 16,18Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.

Lk 19,27wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga.

J 5,42[Jezus/ Żydzi] jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich.

J 8,24Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

J 8,44Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

J 12,25Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie,jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

J 15,4Gdybym nie przyszedł [Jezus] i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.

J 15,22Kto Mnie nienawidzi [Jezusa], ten i Ojca mego nienawidzi.

J 15,23nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.

J 16,2byście nie przestawali z takim, który […] w rzeczywistości jest […], chciwcem, [...] pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.

1Kor,5,11Pełni są też wszelakiej nieprawości […], winni są śmierci

Rz 1,29,32potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga […] winni są śmierci

Rz 1,29-30,32Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci

Rz 1,32Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć.

Rz 8,13dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.

Rz 11,22Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.

Rz 14,23żebyście nie obcowali z rozpustnikami

1 Kor 5,9Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata?

1 Kor 6,2dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.

1 Kor 7,1Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem.

1 Kor 7,11Mąż również niech nie oddala żony.

1 Kor 7,11Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż.

1 Kor 7,39Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg.

1 Kor 11,3Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy!

1 Kor 11,6Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę!

1 Kor 11,6kobieta jest chwałą mężczyzny

1 Kor 11,7To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.

1 Kor 11,8mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny

1 Kor 11,9Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów.

1 Kor 11,10Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy.

1 Kor 11,14podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą [mieć długie włosy]. Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.

1 Kor 11,15Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć.

1 Kor 14,33-34Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Ga 1,11-12mąż jest głową żony

Ef 5,23tak i żony mężom [powinny być poddane] - we wszystkim.

Ef 5,24Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi.

Ef 6,5Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, [...] a nie na Chrystusie.

Kol 2,8Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.

Kol 3,18Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają.

1 Tm 2,9Kobiety również - czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim.

1 Tm 3,11Lecz ta, która żyje rozpustnie, [za życia] umarła.

1 Tm 5,6Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane.

Tt 1,15Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim

Tt 2,9starsze kobiety [...]. Niech pouczają młode kobiety, jak mają [by...] poddane swym mężom

Tt 2, 3-5kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane

1 Kor 14,34potwarcy, oszczercy, […], zuchwali, pyszni, chełpliwi […] którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci.

Rz 1, 30,32mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd […] którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci.

Rz 1, 27,32[Chrześcijanie] Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym.

1 P 2,9Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności […]czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym.

1 P 2,13-14Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.

1 P 2,18Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom.

1 P 3,1Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

1 P 5,8Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta […] podlegną właśnie takiej zagładzie jak one.

2 P 2,12Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach.

2 P 2,13Oczy mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć.

2 P 2,14Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli.

Jud 1,5Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.

1 P 2,18Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności.

2 P 2,17Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się.

2 P 2,18albowiem kto go pozdrawia,staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

2 J,10-11Ci zaś,jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa […] podlegną właśnie takiej zagładzie jak one

2 P 2,12Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom

1 P 3,1Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.

2 P 2,14abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie

J 13,34Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.

Lk 6,35Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę!

LK 12,33Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!

Mt 5,40Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

Mt 12,37A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

Mt 5,39Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!

Kol 3,19Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.

J 8,7Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

1 Kor 13,13Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, […] wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Ga 3,28Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.

Mt 6,3-4Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

Mt 5,39Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Mt 5,42Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Mt 5,44Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Mt 7,1-2Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

Mt 7,12Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Mt 7,3Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mt 6,15Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Mt 11,28Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.

Mt 12,31Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym.

Mt 15,11taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą

Mt 7,2Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Mt 5,6Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Mt 5,7Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mt 5,8Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Mt 5,9Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

Mt 6,14[Jezus] Nie zabijaj

Mt 19,18nie kradnij

Mt 19,18idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim

Mt 19,21[Jezus] Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Mt 22,39Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Mt 23,12Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.

Mk 7,15Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.

1 Kor, 11,11Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę

1 Kor, 11,12zachowujcie pokój między sobą!

Mk 9,50sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim

Mk 10,21Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

Mk 10,25Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich […]. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś […] wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

Mk 12, 43-44Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.

Lk 3,11Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże

Lk 6,20Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Lk 6,21Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą

Lk 6,27błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Lk 6,28Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi!

Lk 6,29Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty!

Lk 6,29Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.

Lk 6,30Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!

Lk 6,31Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym,którzy ich miłują.

Lk 6,32Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność?

Lk 6,34Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni

Lk 6,37odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Lk 6,37Dawajcie, a będzie wam dane

Lk 6,38Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Lk 6,38Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?

Lk 6,42Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

Lk 6,42Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.

Lk 7,47A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.

Lk 7,47Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone».

Lk 7,48On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!»

Lk 7,50kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami

Lk 9,50Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem [...] a swego bliźniego jak siebie samego.

Lk 10,27Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane

Lk 12,3I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Lk 12,57Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.

Lk 14,13Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

Lk 16,13A jeśli wy nie odpuścicie, ani Ojciec wasz w niebie nie odpuści waszych wykroczeń.

Mk 11,26Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie

Mk 16,18nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Ga 3,28posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi

Lk 4,18I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu!»

Lk 17,4czcij swego ojca i matkę

Lk 18,20sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim

Lk 18,22przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią

Lk 23,34Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»

J 8,11Ja [Jezus] jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.

J 10,9Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

J 11,25-26Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła.

J 12,35Ja [Jezus] przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

J 12,46Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić.

J 12,47Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

J 13,15Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali

J 13,34Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję.

J 14,12Ja [Jezus] jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.

J 15,5[Jezus] będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej

J 15,10To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

J 15,12Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

J 15,13wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje [Jezusa]

J 15,16Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone

J 20,23Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Dz 2,45Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze.

Dz 8,20Albowiem przykazania[...] streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!

Rz 13,9Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi .

Rz 14,21Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.

1 Kor 7,3A co człowiek sieje, to i żąć będzie

Ga 6,7-8Mężowie miłujcie żony

Ef 5,25przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!

1 Tes 5,14Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!

2 Tes 3,13A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób!

2 Tes 3,16korzeniemwszelkiego zła jest chciwość pieniędzy

1 Tym 6,10Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense C / tlf: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dk
Udviklet i samarbejde med Psykoterapeut Sofus Markus